?

Log in

так завжди - Blah blah blah.... [entries|archive|friends|userinfo]
Sunny

[ website | Мой сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

так завжди [дек. 16, 2007|02:52 pm]
Sunny
Ось сьогодні треба було виправити докупенти по патенотознавству, а нормальний класифікатор товарів та послуг є в росіїї на fips.ru. Але цей сайт у мене не відкривається, але тут на допомогу приходиь гугл! добро попросивши я отримав кеш усіх сторінок з фіпс.ру

Як виявилось пізніше, проблеми з усіма російськими сайтами, точно воля глючить
СсылкаОтветить