?

Log in

Така наша країна - Blah blah blah.... [entries|archive|friends|userinfo]
Sunny

[ website | Мой сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Така наша країна [мар. 12, 2008|07:04 am]
Sunny
Маршрутчики бастють, а країна переймається тим що у якогось посадовця в Хаяті сперли гаманець. І найголовніше, міліція вже почала розслідування. Вирішив що сьогодні на роботу поїду на громадському транспорті. Ви не уявляєте як складно сплатити за проїзд. Кондуктора немає. Довелось передавати гроші з одного кінця автобусу до іншого. З яким не бажанням передавали гроші. Ось нарешті я отримав квиток, а його тре закомпосирвати. І знову треба передавати
СсылкаОтветить