?

Log in

Щл ми їмо? - Blah blah blah.... [entries|archive|friends|userinfo]
Sunny

[ website | Мой сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Щл ми їмо? [авг. 21, 2008|06:03 pm]
Sunny
Останнім часом все більше розмов про те, що продукти харчування не відповідають санітарнм вимогам. Багато говорять про кількість хімічних елементів, яких не має бути, в різних продуктах харчування наприклад у молоці, йогуртах, кефірах, мінеральних водах. Говориться що тільки декілька виробників дотримуються норм, але не називають цих виробників. Звідки ж дізнатись що краще споживати?

Коли я чув по тб, про заборону ввозу нашого м"яса до Росії, я вважав що це політичний хід, але прочтавши ось цю статтю, впевненність починає зникати
СсылкаОтветить